Ruokapalkkiot -puolesta ja vastaan

Nykypäivänä myös hevosten kouluttamisessa palkitsemiseen perustuvaan kouluttamiseen liittyvät termit ovat esillä ja ruokapalkkioiden käyttöä kohtaan esiintyy kiinnostusta. Ruokapalkkioiden tarpeellisuutta kohtaan herää kuitenkin vielä epäilyjä. Miksi käyttää ruokaa, kun ilmankin pärjäisi?

Ruokapalkkiot ovat motivoitavuutensa vuoksi erittäin tehokas vahviste käyttäytymisen muokkaamiseen, mutta niihin liittyvät sudenkuopat voivat olla syy lopettaa niiden käyttö tai jättää edes yrittämästä. Pelkän paineeseen ja sen oikein ajoitettuun poistoon perustuvien apujen opettamisella voi kouluttaa hevoselle tehokkaasti lukemattoman määrän erilaisia taitoja, mutta pääosin helpotuksen tunteeseen perustuva toiminta on varsin eri näköistä kuin aito innostus ja tavoittelu.
Aihe on ollut viime aikoina kysytty, joten aionkin hieman käydä läpi yleisimpiä ruokapalkkioihin liittyviä vasta-aiheita ja sudenkuoppia sekä lopuksi auttaa hahmottamaan palkitsemisen mahdollisuudet. Makupalojen syöttäminen tuottaa ihmiselle kokemuksen siitä, että on saanut eläimen hyvälle tuulelle, mutta systemaattiseen ruokapalkintojen käyttöön kannattaa hieman perehtyä.

RUOKAPALKKIOIDEN SUDENKUOPAT

Ruokapalkkiot ovat lähtökohtaisesti korkea-arvoisia vahvisteita hevoselle. Jos hevonen ei motivoidu tai palkkioihin liittyy rennon innostumisen sijasta negatiivista kiihtymistä, tarkista seuraavat:

 1. Onko hevonen kipeä?. Kipeä hevonen on sinänsä jo itsessään vasta-aihe kouluttamiselle, mutta esimerkiksi vatsakivut voivat aiheuttaa jopa aggressiivista käyttäytymistä ruokaan liittyvässä tilanteessa. Kipeänä hevonen ei myöskään useinkaan ole valmis työskentelemään ruuan eteen. Tämä toimii usein myös hyvänä erotusdiagnostisena keinona. Jokin on vialla, jos aiemmin innostusta aiheuttanut tehtävä ei suju.
 2. Uskomukset. Ruokapalkkioiden toimimattomuutta ei voida perustella esimerkiksi hevosten laumakäyttäytymisellä tai sillä, että eläin tottelee vain silloin kun haluaa. Perinteisempiäkään menetelmiäkään emme voi perustella sillä, että hevoset esimerkiksi myötäisivät metallipalan aiheuttamaa painetta toisiltaan suusta saadakseen laumakaverin hidastamaan. Tee siis käyttäytymisestä kannattavaa 🙂
 3. Ruokapalkkioiden käyttö lopetetaan kuin seinään. Ensin tiheään, mutta yhtäkkiä lopetettu palkkioiden tarjoaminen aiheuttaa turhautumista palkkion tarjoajaa kohtaan ja sammuttaa opeteltua toimintaa nopeasti.
 4. Opetettu käytös on epäkäytännöllinen tai ainoa ruokapalkkioihin liittyvä käytös. Ensimmäinen taito on hyvä olla jokin selkeä kohde, joka on helppo ottaa pois näkyvistä. Ensimmäisenä opitut taidot tulevat helpommin spontaanisti esiin, koska niihin voi liittyä vahvaa tunne-ehdollistumista. Siksi esimerkiksi pystyyn nouseminen tai espanjalainen käynti eivät sovi ensimmäisten taitojen listalle. Opeta vähintään 2-3 taitoa, kun aloitat.
 5. Jännittääkö hevonen? Jännitys menee hieman samaan kategoriaan kivun kanssa sillä liian suuri jännitys estää hevosta motivoitumasta ihmisen tarjoamien palkkioiden tavoittelusta. Esimerkiksi liian pelottava koppi ei muutu hetkessä mukavaksi vain ruualla houkuttelemalla. Houkuttelu jännittävissä tilanteissa voi saada hevosen lähestymään jännittävää tilannetta, mutta pian hevonen huomaa olevansa liian lähellä pelottavaa kohdetta ja pyrkii lisäämään välimatkaa. Lisäksi ruokapalkintojen tarjoaminen aina silloin, kun jotain jännittävää tapahtuu, voi myrkyttää hyvät aikeet.
 6. Ympäristössä on liikaa muita houkutuksia. Mikäli ihmisen tarjoamat ruokapalkkiot eivät tilanteessa nouse hevosen preferenssi hierarkiassa tarpeeksi korkealle, eivät ne toimi tehokkaasti (jos lainkaan) käytöksen vahvistamisessa. Huomioi siis, että myös ruokapalkkio on hevoselle tarpeeksi hyvä.
 7. Koulutuksessa käytetään rankaisuja ja palkkioita sekaisin. Rankaisut aiheuttavat korkeaa negatiivista kiihtymystä ja laskevat yritteliäisyyttä ei vain rankaissusta käytöksestä, mutta myös muusta toiminnasta. Epämiellyttävä tunne peittää alleen palkkion positiivisuuden. Harva ehkä arvostaisi juuri tukkapöllyä antaneen henkilön tarjoamaa tikkaria.
 8. Arjen epätasapaino. Ruokapalkkiot aiheuttavat ylimitoitettua kiihtymystä, jos arjen muissa osissa ei ole tarpeeksi positiivisia tunteita aiheuttavia tilanteita.
 9. Hevonen on jo yhdistänyt kiihtymyksen ruokaan. Jos vahinko on ehtinyt tapahtua ja syliin pyrkii hampaat edellä tai ilman monta sataa kiloa hevosta, on usein parempi ottaa yhteyttä ammattilaiseen. Lähtökohtaisesti Eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suorittaneilla henkilöillä tai muilla oppimisen ja käyttäytymisen asiantuntijoilla on vahva osaaminen vastaavassa ongelmanratkaisussa.

PERUSTEET RUOKAPALKKIOIDEN KÄYTÖLLE

Käyttäytymisen muokkaamisen mekanismihan millä tahansa vahvisteella (käyttäytymistä lisäävällä asialla eli ts. palkkiolla) on se, että ENNEN palkkiota/palkkiota ennakoivaa tapahtumaa esiintynyt käytös vahvistuu sillä hevonen oppii sen omalla toiminnalla olevan kannattavia seuraamuksia. Kaikki mikä hevonen kokee kannattavaksi siis vahvistaa käytöstä, mutta mikä tekee ruokapalkkioista erityisen? Miksi pitkästä sudenkuoppien listasta huolimatta ruokapalkkioita kannattaisi käyttää edes muutamien tärkeiden taitojen opettamiseen?

 1. Se suuntaa tehokkaasti positiivista huomiota ihmiseen ja toimintaan. Ruokapalkkion kätevyys on siinä, että ihmisellä on käytössä jotain hevosen mielestä tavoiteltavaa. Tällöin hevosella on vähemmän syitä keskittyä tavoittelemaan harjoittelutilanteen ulkopuolella sijaitsevia houkutuksia.
 2. Toisto vahvistaa. Toistot vahvalla vahvisteella vahvistavat enemmän. Jotta käyttäytymisestä ja innostuneisuudesta tulisi vahvaa, täytyy meidän järjestää olosuhteet niiden onnistuneelle toistamiselle. Usein hevosten rehut ovat pienijyväisessä muodossa tai ne on mahdollista pilkkoa ja niitä on helppo antaa vähän kerrallaan. Jo 1dl rehua voi riittää tunnin harjoitteluun, jos ruuan laatu on hyvä.
 3. Ruokaa on erilaista. Myslit ja porkkanat sopivat taskusta annettavaksi toistojen ylläpitämiseen. Heinä, ruoho tai puskaan/lumeen heitetyt namit sopivat virikkeellisempään palkkaamiseen täyttäen myös käyttäytymisterpeita.
 4. Sopii moniin tilanteisiin. On vaikeaa keksiä mihin taitoihin EI voisi lisätä motivointia. Ilman painetta, paineen poiston jälkeen, siedättämiseen, aktiivisuuden lisäämisestä ja jarrujen opettamisesta aina pistosten ottamiseen. Myös hevosten kouluttamisen tutkimuksessa ruokapalkkiot säilyttivät tehonsa testitilanteesta toiseen ja sai aikaan sinnikästä toimintaa. (1)
 5. Mahdollistaa älykkäämmän kommunikoinnin hevosen ja ihmisen välillä. Ruokapalkkioilla koulutettaessa ei välttämättä tarvita painetta. Tällöin hevoselle jää vapautta omaan toiminnan ilmaisuun. Yksinkertaisten taitojen avulla hevosta voidaan opettaa kommunikoimaan myös ihmisen suuntaan ja kertomaan tarpeistaan, koska harjoittelu ei ole pelkästään sitä mitä saamme hevosen tekemään.(2)
 6. On virikkeellistä. Ruuan tavoittelu on itsessään erittäin palkitsevaa ja saa aikaan mielihyvään ja kannattavuuteen liittyvien välittäjäaineiden, kuten dopamiinin, erittymisen aivoissa. Omaehtoiseen toiminnan tarjoamiseen perustuvassa harjoittelussa voidaan myös kehittää ongelmanratkaisukykyä sekä lisätä toiminnan joustavuutta, joista molemmat ovat hevosille luontaisesti vaikeita.
 7. Tuottaa luotettavia käytöksiä. Miellyttävyys jo itsessään parantaa taidon painumista pitkäkestoiseen muistiin (hevoset muistavat tehtäviä jopa vuosien päästä), mutta kannattavaksi koetut käytökset yleistetään myös helpommin.
 8. Lisää parhaillaan turvallisuutta. Vaikka ruokapalkkioiden suunnittelemattomalla käytöllä voi olla kiihtymystä aiheuttavia seuraamuksia, on se parhaillaan yksi tehokkaimmista keinoista edistää turvallisuutta ihmisen ja hevosen välisessä vuorovaikutuksessa. Kun hevonen osaa muutamia erittäin kannattavia käytöksiä, joihin liittyy rennon innokas mielentila, ei sen toiminnassa esiinny niin helposti voimakkaita kiihtymyksen eleitä. Terapiahevosia kouluttaessani ainakin peruskoulutusvaiheessa ovat ruokapalkkiot mielestäni erittäin tarpeen. Myös jännittävissä tilanteissa ilman ruokapalkkioita hevonen osaa tutut toiminnat, jotka ovat muodostuneet jo itsessään palkitseviksi.
 9. Sopii vaihtoehtoisten käytösten kouluttamiseen(3). Jos hevosella on kehittynyt harmittava tapa, voidaan vaihtoehtoista käytöstä vahvistaa kannattavammaksi jolloin meidän ei tarvitse keskittyä epätoivotun käytöksen kitkemiseen. Esimerkiksi kerjäämiselle, kuten kuopimiselle ja hamuamiselle, hevonen ei voi juuri mitään. Se on osa automaattista ruuanhankintakäytöstä. Hevonen kuitenkin oppii erittäin tehokkaasti jo muutamilla toistoilla kuinka se voisi epäsuorasti ruokaa tavoitella.
 10. Ketjuttuminen ja Premackin periaate. Arjessa hevonen oppii ennakoimaan ihmisen tulosta palkkioita ja muun muassa kaikki ennen harjoittelua vahvistuu. Ruokapalkkioiden eteen voidaan myös kouluttaa esimerkiksi ergonomista liikkumistapaa vahvistavia palkintoliikkeitä tai vahvistaa paineen poistumista (4). Ruokapalkkion eteen kannattaa aina sijoittaa VAIN ruokapalkkiosta kertova sana tai käyttää naksutinta.

Halutakseen siis vahvoja käytöksiä tarvitaan hyvä koulutustekniikka ja riittävän motivoivat palkkiot. Muista, että koulutat ennen kaikkea tunnetilaa.

Muista vielä:

Ajoitus (mitä toimintaa vahvistetaan)

Suunta (hevosen toiminnan suunta, palkkion ojennus pois omasta sylistä hamuamisen estämiseksi)

Kriteeri (aloita helposta, pysy samassa vaatimustasossa kunnes hevonen osaa)

Vahvistetiheys (vahvista alkuun usein ja osattuun taitoon harvenna hiljalleen väliä. Liian suuri vahvisteväli kertoo liian korkeasta kriteeristä hevosen taitoihin nähden)

Lisäksi, pieni heinävälipala ennen ruokapalkinnoilla kouluttamista ehkäisee kiihtymystä nälän häivyttyä.


Mieti siis muutama taito, jotka haluaisit, että hevonen osaa todella hyvin. Palkitse yrittämisestä kohti isompaa tavoitetta muutamia kymmeniä toistoja parissa eri tilanteessa. Huomaatko päivien mittaan edes pientä muutosta hevosen suhtautumisessa tilannetta kohtaan? Ruokapalkintoihin voi olla helpompi suhtautua avoimesti, jos ajattelee sen olevan monen muuttujan hallinnan lisäksi samoin kärsivällisesti opeteltava taito kuin istunnan harjoittelu tai paineen myötääminen. Ruokapalkkioiden käyttöä perusteeksi hevosilla käytetään usein sitä, että esimerkiksi eläintarhoissakin niitä käytetään tiikereillä verinäytteen omaehtoiseen ottamiseen, mutta taika onkin siinä, että henkilökunta koulutetaan käyttämään näitä koulutustekniikoita systemaattisesti eri tilanteissa. Vaikka olen itseki hyödyntänyt ruokapalkkioita jo yli 10 vuotta hevosten ja koirien kouluttamiseen, opettavat silti eri eläinyksilöt ja tilanteet aina jotain mielenkiintoista 🙂

Hevosten kouluttamista kannattaakin soveltaa itseensä tässäkin asiassa: aloita pienestä, etene asteittain ja pidä hauskaa 🙂

Onnea harjoitteluun!

LÄHTEITÄ

 1. Olczak K., Winther Christensen J., Klocek C. Food motivation in horses appears stable across different test situations.Applied Animal Behaviour Science
 2. Cecilie M. Mejdella, Turid Buvikb, Grete H.M. Jørgensenc, Knut E. Bøed Horses can learn to use symbols to communicate their preferences. Applied Animal Behaviour Science
 3. Slater C., Dymond S. (2011), Using differential reinforcement to improve equine welfare: Shaping appropriate truck loading and feet handling.Behavioural Processes
 4. Warren-Smith AK., McGreevy PD. (2007) The use of blended positive and negative reinforcement in shaping the halt response of horses (Equus caballus). Animal Welfare

LISÄÄ AIHEESTA

Miksi ruokapalkkiot tekevät hevosestani röyhkeän? Project Happy Athlete: https://projecthappyathlete.com/2018/02/10/miksi-ruokapalkkio-tekee-hevosestani-royhkean/

Kolmärdenin väki säästi merkittävästi aikaa yksinkertaisten taitojen kouluttamisella: https://zoospensefull.com/2019/01/01/how-kolmarden-zoos-training-system-gave-hours-back-to-their-keepers/?fbclid=IwAR2Dy0PWC9d5QM2ll6rizJwfqVVrvqQI7SA67p3V9Rof7SfBfgN0a9xJVnM

Kouluttamisen teoriaa avattuna: https://horse-canada.com/magazine_articles/positive-reinforcement-where-does-it-fit-in-equine-training/

Oppimisteorian sanastoa, Anna Kilpeläinen Peda Equest: https://annakilpelainen.com/hevosen-oppimisteoria-sanasto/

Muutama sana motivaatiosta, Minna Tallberg: https://minnatallberg.com/2019/01/07/muutama-sana-motivaatiosta/

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s