Yrityksenvahvuudetkuvakaavio

Tarjoan yksilöllisiä hevosten ja koirien kouluttamisen palveluita. Haluan auttaa asiakkaitani pääsemään heille tärkeisiin tavoitteisiin ja löytämään moniulotteisia keinoja lisätä samalla eläimen hyvinvointia.

Täältä voit tutustua luentokuvauksiini.

More about services in English  here.

 Työssäni tuon nykytieteen näkökulmaa ja hyvinvointia edistäviä toimintatapoja helposti hyödynnettäväksi ja turvalliseksi osaksi arkea. Koulutuksessa käytetään positiiviseen vahvistamiseen perustuvia tekniikoita, joissa vahvistetaan haluttua käytöstä palkitsemalla eläintä oikeasta toiminnasta. Palkitsemiseen perustuvalla kouluttamisella lisätään eläimen sopeutumista edistäviä taitoja, luodaan parempaa suhdetta eläimeen sekä lisätään hyvinvointia. Autan sinua luomaan olosuhteet onnistumisille!

En käytä työssäni kipua tai pelkoa aiheuttavia menetelmiä. Myös paineeseen ja sen poistoon perustuvassa apujen käytössä tavoitteena on mahdollisimman harkittu, hienovarainen ja tarkka kommunikaatio. Sitoudun työssäni noudattamaan Suomen eläinsuojelulakia.

TUTUSTU HEVOSPALVELUIHINI: https://hetarautiainen.wordpress.com/palvelut/hevospalvelut/

TUTUSTU KOIRAPALVELUIHINI: https://hetarautiainen.wordpress.com/palvelut/koirapalvelut/

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutukset järjestetään sovitussa paikassa pääasiassa yksityisopetuksena, jossa ohjaan eläimen omistajaa/vastuuhenkilöä kouluttamaan itse. Yritykseni järjestää koulutuksia myös Lemmikkikoulu Vallattoman tiloissa.

Koulutustilanteet järjestetään aina yksilöllisesti kokonaisuudessaan niin, että eläimen hyvinvointi ja koulutukselliset tavoitteet kulkevat käsi kädessä. Vaikka pääpaino olisi eläimen tunnetilan ja käyttäytymisen kehittämisessä halutumpaan suuntaan, voimme kehittää samalla tarvittavilta osin ihmisen tietotaitoja.

Lue lisää myös asiakkaan tietosuojasta sekä koulutuksen ohjeista.

Mainokset